Category Archives: Convingeri

Astăzi, credincioșii din întreaga lume fac apel la numele lui Isus, dar mulți dintre ei găsesc dificil să înțeleagă adevărata natură a lui Isus. Unii îl consideră pe Isus drept om obișnuit. Alții

Biblia are semnul prin care Îl putem recunoaște pe Isus când vine a doua oară. Acum 2000 de ani, venirea lui Isus Hristos pe pământ a fost prezisă în Vechiul Testament. Urmând profețiile

Semnificația Numelui Mântuitorului Privind cu atenție asupra lucrării de mântuire (salvare) a lui Dumnezeu, putem avea o perspectivă asupra motivului pentru care este important să cunoaștem Numele Mântuitorului. Pentru a ne oferi salvarea,

Paștile este semnul absolut de recunoaștere al Mântuitorului care vine în această epocă. Biserica lui Dumnezeu crede în Hristos Ahnsahnghong, care a stabilit Paștile în Coreea de Sud, ca a doua venire a

Sărbătoarea Trâmbițelor, ținută în prima zi a celei de-a șaptea luni, aparține celui de-al treilea și ultimul grup al celor șapte sărbători ale lui Dumnezeu. Acest al treilea grup de sărbători constă în

Sărbătoarea Săptămânilor, cunoscută astăzi ca Ziua Pentecostului (Cincizecimii), este a patra din cele șapte sărbători anuale ale lui Dumnezeu din Biblie. Întrucât cele șapte sărbători sunt grupate câte trei, Ziua Cincizecimii aparține celui

Ziua Primelor Roade, cunoscută astăzi ca Ziua Învierii, este a treia din cele șapte sărbători anuale ale lui Dumnezeu din Biblie. Întrucât cele șapte sărbători sunt grupate câte trei, Ziua învierii face parte

Sărbătoarea Azimilor este a doua din cele șapte sărbători pe care Dumnezeu le-a poruncit Israeliților să le țină în Vechiul Testament. Întrucât cele șapte sărbători sunt grupate în trei perioade de timp, Sărbătoarea

Este a doua venire a lui Hristos Ziua Judecății? Biblia profețește că Isus Hristos va veni din nou pe un nor ca să conducă poporul lui Dumnezeu la mântuire. Societatea Mondială Misionară Biserica

De la începutul timpului, oamenii au prețuit familia ca temelie a vieții lor. Chiar dacă familiile pot varia în funcție de cultură și tradiții, este universal acceptat faptul că o familie convențională constă

10/19