Sari la conținut

A doua venire a lui Hristos din Coreea de Sud

Paștile este semnul absolut de recunoaștere al Mântuitorului care vine în această epocă.

Biserica lui Dumnezeu crede în Hristos Ahnsahnghong, care a stabilit Paștile în Coreea de Sud, ca a doua venire a lui Hristos. Conform profețiilor biblice, Dumnezeu trebuie să se întoarcă ca Om și să restabilească această sărbătoare sfântă, care a fost desființată acum 1,600 de ani. Paștile este semnul absolut de recunoaștere al Mântuitorului care vine în această epocă, iar Biblia explică în detaliu unde va fi născut.

Dumnezeu apare potrivit Profeției

Faptul că Isus Hristos s-a născut în Betleem, Israel, este un adevăr cunoscut creștinilor. Ceea ce mulți oameni nu știu însă, este că locul de naștere al Mântuitorului a fost deja profețit în Vechiul Testament.

Mica 5:2 „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.„

Lucrarea lui Dumnezeu de mântuire [salvare] nu se întâmplă în mod aleatoriu. Dumnezeu lucrează după planul Său – profețiile înregistrate în Biblie cu mult înainte de a avea loc. Acum două mii de ani, Dumnezeu s-a născut în formă umană, ca Isus în Betleem. Aceasta a fost pentru a îndeplini profeția scrisă în cartea lui Mica. Biblia a profețit, de asemenea, că Isus va apărea a doua oară.

Evrei 9:28 Hristos a fost oferit ca jertfă o singură dată pentru a îndepărta păcatele multor oameni. Și va veni a doua oară, ca să nu se aducă pentru păcat, ci să aducă mântuire celor ce îl așteaptă.

Potrivit cărții Evreilor, trebuie să întâlnim pe Hristos la a doua venire pentru a primi mântuirea Lui. După cum Dumnezeu a dezvăluit locul primei sale veniri în Biblie, Dumnezeu arată, de asemenea, locul celei de-a doua veniri în Biblie prin lucrarea mântuirii.

Profețiile din Vechiul Testament despre Est

Încă din Vechiul Testament, modul în care Dumnezeu intenționa să îndeplinească Evrei 9:28 era deja înregistrat.

Isaia 46: 10-11 Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.”

Isaia 46:11 (NASB) Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.

Se pare că Dumnezeu cheamă un om împreună cu o pasăre de pradă dintr-o țară îndepărtată din est pentru a aduce mântuirea. De fapt, omul care trebuie să-și îndeplinească scopul lui Dumnezeu este caracterizat de pasărea de pradă. Din punct de vedere biblic, o pasăre de pradă (vultur) reprezintă Dumnezeu (Deuteronomul 32: 11-12).

Însuși Dumnezeu va împlini această profeție: El va veni ca un om dintr-o țară îndepărtată din est. Profetul Isaia a înregistrat această profeție când era în Israel. Având în vedere punctul de origine al scriitorului, „țara îndepărtată” trebuie să se refere la țărmul estic al Israelului – undeva pe continentul Asiei.

Dumnezeu vine dinspre răsărit în Apocalipsa

În cartea Apocalipsei, se profețește și faptul Hristos la a doua venire va apărea dinspre est.

Apocalipsa 7: 1-3 După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”

În timp ce cei patru îngeri rețin vânturile, un alt înger vine de la est, purtând pecetea lui Dumnezeu. Biblic, pecetea lui Dumnezeu este mântuirea (salvarea), care va proteja oamenii de rău atunci când vor fi eliberațe vânturile.

Reamintind cartea Evrei 9:28, este clar că cel care va aduce mântuirea este Hristos la a doua venire. Aceasta înseamnă că, înainte ca cele patru vânturi să fie eliberate, Hristos va apărea dinspre răsărit cu semnul salvării – pecetea lui Dumnezeu.

Pecetea lui Dumnezeu este calea pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie protejat înainte de un mare dezastru.

Ce este pecetea lui Dumnezeu?

Pecetea lui Dumnezeu este calea pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie protejat de dezastre. În Biblie, există un singur semn și o singură modalitate de a fi protejat de dezastre – Paștile.

Exod 12: 11-13 Este Paștile Domnului. : „Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare şi toiagul în mână şi să-l mâncaţi în grabă, căci sunt Paştile Domnului. În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului.”

De la originea sa, Paștile a fost dat poporului lui Dumnezeu ca mijloc de protecție împotriva dezastrelor. Prin aceasta, putem înțelege că Paștile este semnul mântuirii, pecetea lui Dumnezeu.

Acum două mii de ani, Isus a învățat cum să se sărbătorească Paștile Noului Legământ, prin painea și vinul Paștilui. Cu toate acestea, acest Paști a fost desființat la Consiliul de la Niceea în 325 d. Hr.

Restaurarea Paștilui în Coreea de Sud

Paștile Noului Legământ este semnul mântuirii care ne permite să recunoaștem pe Mântuitorul care vine de la răsărit, iar acest semn a fost stabilit în Coreea de Sud. Hristos Ahnsahnghong a restabilit sărbătoarea sfântă a Paștilui, semnul mântuirii. Acest semn ne permite să recunoaștem pe Hristos Ahnsahnghong și să înțelegem că El este Dumnezeu care a venit a doua oară în forma umană și a adus mântuire din est – Coreea de Sud.

Coreea de Sud este țara profeției, ținutul îndepărtat de la marginile pământului, unde Hristos a venit a doua oară. Conform cuvintelor lui Dumnezeu, acolo unde începe lucrarea de mântuire, este chiar locul în care a apărut Hristos la a doua venire.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *