Sari la conținut

Mântuitorul Salvatorul și Numele Nou, Hristos are un Nume Nou

Semnificația Numelui Mântuitorului

Privind cu atenție asupra lucrării de mântuire (salvare) a lui Dumnezeu, putem avea o perspectivă asupra motivului pentru care este important să cunoaștem Numele Mântuitorului. Pentru a ne oferi salvarea, Dumnezeu a creat trei epoci – epoca Tatălui, epoca Fiului și epoca Sfântului Duh. În fiecare dintre aceste timpuri, Dumnezeu apare ca Mântuitor folosind un alt Nume. În această epocă, salvarea depinde de cunoașterea Mântuitorului; nu putem pur și simplu să numim titlul general al lui Dumnezeu. Un concept cheie în Biblie ajută la clarificarea acestui lucru.

Eclesiastul 3:1 „Toate își au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul (scopul) lui…”

Dumnezeu ne dă o perioadă limitată de timp pentru a primi Mântuitorul [Salvatorul]

Așa cum tot ceea ce există pe acest pământ are un scop, credința noastră în Dumnezeu are un scop de asemenea.
Atâta timp cât trăim pe pământ, suntem limitați de timp și de spațiu. De aceea, Biblia spune că există un timp pentru tot, un sezon pentru tot. Totul este legat de limitarea timpului – totul are un început și un sfârșit. De exemplu, ori de câte ori cumpărați lapte de la un magazin alimentar, are o dată de expirare. Data expirării este limita de timp după care laptele nu va mai fi băut. Acest concept poate fi aplicat și vieții noastre de credință deoarece Dumnezeu ne dă o perioadă limitată de timp pentru a primi Mântuitorul.

Toate activitățile limitate de timp au un anumit scop. De exemplu, oamenii frecventează liceul pentru a primi o educație și pentru a obține o diplomă; ei câștigă un grad pentru a obține un loc de muncă mai bun; primesc un loc de muncă pentru a face bani; fac bani pentru a susține o familie și așa mai departe. Așa cum tot ceea ce are un scop pe acest pământ, credința noastră în Dumnezeu are un scop de asemenea.

1 Petru 1: 8-9 „pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.”

Biblia afirmă că scopul final al credinței în Dumnezeu este primirea mântuirii, iar cunoașterea numelui Mântuitorului este vitală pentru această mântuire.

Numele Mântuitorului în fiecare epocă

Dumnezeu a împărțit administrarea răscumpărării în trei epoci și a dat un nume diferit pentru Mântuitorul din fiecare dintre cele trei perioade.

Matei 28:19-20 Dumnezeu a împărțit administrarea răscumpărării în trei epoci și a dat un nume diferit pentru Mântuitorul din fiecare dintre cele trei perioade. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

Conform Bibliei, cele trei epoci sunt epoca Tatălui, epoca Fiului și epoca Sfântului Duh. Prin conceptul Trinității înțelegem că Dumnezeu joacă trei roluri diferite cu Trei Nume diferite. În epoca Tatălui, Dumnezeu joacă rolul Tatălui. În epoca Fiului, joacă rolul Fiului. În epoca Duhului Sfânt, joacă rolul Duhului Sfânt.

Când Dumnezeu joacă fiecare dintre aceste roluri, El folosește un alt Nume ca Mântuitor. De aceea, Isus a spus să boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta înseamnă că Tatăl are Numele Lui, Fiul are Numele Lui și că Sfântul Duh are Numele Lui.

Mulți oameni nu știu că Sfântul Duh are un Nume iar unii cred în mod greșit că există un singur Mume al Mântuitorului. Prin versetele împerecheate din Isaia și Faptele Apostolilor, putem înțelege de ce există aceste concepții greșite.

Isaia 43:11 „Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor!”

În epoca Tatălui, Numele Mântuitorului era Iehova. El afirmă că El este singurul Mântuitor. În Noul Testament, apostolul Petru mărturisește și despre Mântuitorul.

Fapte 4: 11-12 ”El [Isus] este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

Fapte 4: 11-12 (NLT) Căci Isus este cel în care se face referire în Scripturi, unde se spune: „Piatra pe care ați zidit-o de la constructori a devenit acum piatra de temelie”. Nu există mântuire în nimeni altul! Dumnezeu nu a dat alt nume sub ceruri, prin care trebuie să fim mântuiți.

Anterior, Iehova a proclamat că este singurul Mântuitor. În epoca Fiului, Apostolul Petru a proclamat că singurul Mântuitor este Isus și nu există alt Nume pentru mântuire. Aici, se pare că Biblia se contrazice – un fragment spune că Iehova este singurul Mântuitor și altul spune că Isus este singurul Mântuitor. În realitate, nu există nici o contradicție. Înțelegând modul în care conceptul de limitare a timpului joacă în administrarea lui Dumnezeu a mântuirii, are sens perfect.

Isaia 9:6 „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”

Isaia a trăit în epoca Tatălui când Numele Mântuitorului era Iehova. S-a profețit că Dumnezeu Tatăl Iehova va fi născut ca Fiul – adică Isus Hristos. De îndată ce Dumnezeu S-a născut în forma umană, El a încetat să joace rolul Tatălui și a început să joace rolul Fiului. În acel moment, epoca Tatălui s-a încheiat și a început epoca Fiului. Odată cu schimbarea epocii a apărut și o schimbare în Numele Mântuitorului. Mântuitorul nu mai era numit Iehova, ci Isus. Deoarece Dumnezeu a schimbat rolurile, epoca și numele lui Dumnezeu s-au schimbat. Aceasta înseamnă că Numele Mântuitorului are o limită de timp – similar cu data de expirare.

Odată ce epoca se termină, Numele Salvatorului pentru acea epocă expiră. Oamenii nu mai pot primi salvarea prin acest Nume. De aceea, în timpul Tatălui, Iehova era singurul Nume prin care oamenii puteau fi salvați. Dar, de îndată ce se termină epoca Tatălui, Numele lui Iehova a expirat și oamenii nu mai puteau fi salvați prin acel Nume.

De aceea Apostolul Petru a spus cu încredere că nu există alt nume în afară de Isus, care ar putea da salvare. El a înțeles conceptul de limitare a timpului, care a marcat expirarea Numelui Tatălui și începutul utilizării Numelui Fiului.

Noul Nume al Mântuitorului

Nu trăim nici în epoca Tatălui, nici în epoca Fiului. Trăim în epoca Sfântului Duh. Cu alte cuvinte, Dumnezeu joacă rolul Sfântului Duh, deci este esențial să cunoaștem Numele Sfântului Duh pentru a primi mântuirea. Mulți oameni încurcă numele lui Isus ca Nume al Mântuitorului în această epocă. Cu toate acestea, Numele lui Isus, care este Numele Fiului, a expirat pe măsură ce epoca Fiului s-a încheiat. Din acest motiv, Isus a declarat că El se va întoarce ca Mântuitor în epoca Sfântului Duh un Nume nou.

Apocalipsa 3:11-13 „Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi Numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim , care are să se coboare din cer, de la Dumnezeul Meu şi Numele Meu cel nou.»’ Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

Spunând: “Eu vin curând”, Isus vorbea despre A Doua Venire a Lui. El a arătat clar că atunci când va veni din nou, El avea un nou Nume. El s-a referit la Sine ca Duhul, ceea ce înseamnă că El apare ca Sfântul Duh , nu ca Fiul.

Aceasta marchează începutul epocii Sfântului Duh, când poporul lui Dumnezeu trebuie să primească mântuirea prin noul Nume al Mântuitorului. Noul Nume trebuie să fie un Nume pe care Mântuitorul nu l-a folosit niciodată înainte. Isus și Iehova au fost deja folosite, astfel încât să nu se poată califica drept noul Nume. Sfântul Duh a vorbit despre cum va fi primit noul Său Nume.

Apocalipsa 2:17 „Cine are urechi, să asculte ce zice Duhul Bisericilor: ‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”

Sfântul Duh a spus că numai cei care primesc piatra albă pot cunoaște noul Nume. Din punct de vedere biblic, culoarea albă reprezintă puritatea. De aceea, este crucial să înțelegeți ce reprezintă piatra. Biblia menționează piatra prin mai multe conturi.

1 Petru 2:4 „Apropiați-vă de El (Isus), piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.”

Fapte 4:11 Isus este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului”.

Potrivit Bibliei, piatra reprezintă pe Hristos. Prin această înțelegere, Apocalipsa 2:17 înseamnă că Hristos va veni cu un Nume nou. Cartea Apocalipsei a fost scrisă în jurul anului 97 d.Hr., așa că Hristos a făcut referire la aceasta Cea de-A Doua Venire a lui Hristos. Pentru a primi noul Nume, trebuie să primim pe Hristos la A Doua Venire care aduce mana ascunsă.

A doua venire a lui Hristos, Sfântul Duh și Mana

Pentru a recunoaște adevăratul Sfântul Duh și noul Său Nume, Biblia mai spune că El va aduce mana ascunsă. Cel care ne dă mana ascunsă are Numele care ne va da salvarea în epoca Duhului Sfânt.

Ioan 6:49-51 „Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. Pâinea care se coboară din cer este de aşa fel ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară. Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”

Potrivit Bibliei, mana reprezintă trupul lui Hristos. Pentru a primi trupul Lui, trebuie să sărbătorim Paștile Noului Legământ.

Matei 26:17, 26-28 „ În ziua dintâi a Praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci Paştile?” … Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

Isus a dat mai întâi ucenicilor Săi mana prin Paștile Noului Legământ cu 2,000 de ani în urmă. Cu toate acestea, acest Paști a fost desființat în 325 d.Hr. La Conciliul de la Niceea și a devenit ascuns. În 1948, Hristos Ahnsahnghong a restabilit Paștile Noului Legământ ca sărbătoare a lui Dumnezeu care ne dă iertarea păcatelor. Hristos Ahnsahnghong a împlinit profeția din Apocalipsa 2:17: El este Sfântul Duh și Numele Său este Numele Mântuitorului în această epocă a Sfântului Duh prin care putem primi salvarea.

Societatea Mondială Misionară Biserica lui Dumnezeu crede în noul Nume Hristos Ahnsahnghong ca Numele Mântuitorului în această epocă. Aceasta înseamnă că ne rugăm și predicăm în Numele Ahnsahnghong. Ar trebui să facem aceste lucruri deoarece Biblia mărturisește despre Ahnsahnghong. Cu un studiu ulterior, puteți avea o asigurare deplină în noul Nume al Salvatorului și puteți primi salvarea prin El.

Ioan 5:39 „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. [Hristos]!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *