Sari la conținut

Botezul, primul pas al mântuirii

Apa folosită pentru botez conține o promisiune veșnică din partea lui Dumnezeu.

Conform Bibliei, scopul de a avea credință în Dumnezeu, de a merge la Biserică și de a studia Biblia este pentru ca sufletul nostru să primească viață veșnică. Și Dumnezeu promite acest lucru prin botez.

1 Petru 1: 9 „pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.”

Societatea este alcătuită din multe promisiuni: contracte ipotecare, căsătorii etc. Chiar și hârtia poartă promisiuni diferite în funcție de modul în care este utilizată – de la o chitanță la magazin la o bancnotă de 100 de dolari. Cum rămâne cu apa folosită pentru botez? Apa este apă, dar apa folosită pentru botez conține o promisiune, o promisiune veșnică de la Dumnezeu.

Semnificația botezului

1 Peter 3:21 „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos”

Prin botez, Dumnezeu își autentifică promisiunea de a ne da viață veșnică, făcându-ne copii ai Lui și dându-ne iertarea păcatelor, ca să putem intra în împărăția cerurilor.

Galateni 3: 26-27 “Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.”

Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. ”

Fapte 2:38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Timpul botezului

Botezul nu ar trebui să fie întârziat, ci condus imediat după înțelegerea vestei bune a lui Hristos. Învățătura lui Dumnezeu în Vechiul Testament și în Noul Testament este că ar trebui să primim mântuirea astăzi și să nu amânăm până mâine, deoarece nu știm cum va fi viitorul.

Proverbele 27: 1 “Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi!”

Luca 12: 16-21 Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele şi voi zice sufletului meu: «Suflete , ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!»’ Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul, şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’ Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.”

A avea o relație bogată cu Dumnezeu înseamnă să-L cunoști și să-I urmezi poruncile – făcând primul pas prin botez.

Locul botezului

Fapte 8:26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

Corneliu l-a întâmpinat pe apostolul Petru în casa lui – în care Petru l-a botezat în aceeași zi cu el, cu familia și prietenii săi(Fapte 10: 47-48).

Apostolul Pavel a botezat o întreagă familie pentru că voiau să fie mântuiți. Aceasta a avut loc la miezul nopții, după un cutremur.

Fapte 16: 23-33 ”După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau. Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deşteptat şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila, i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta.” Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât şi tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.

Botezul înseamnă renașterea spiritelor noastre și este un punct de plecare pentru a crede în Dumnezeu. De aceea, indiferent de timp și loc, creștinii Bisericii timpurii nu au amânat botezul, ci au fost botezați imediat.

Cum să efectueze Botezul

Cel mai important aspect despre botez este modul în care este condus. Isus Hristos i-a învățat pe ucenicii Săi că botezul corect se desfășoară în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt.

Matei 28:18-20 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Fapte 19: 3-5 Fără a folosi cele trei nume ale lui Dumnezeu, botezul este invalid. Chiar și apostolul Pavel a condus credincioșii în Biserica timpurie să fie re-botezați, astfel încât să se poată face în mod corect. Astfel, Pavel a întrebat: “Atunci ce botez ați primit?” “Botezul lui Ioan”, au răspuns ei. Pavel a spus: “Botezul lui Ioan a fost un botez al pocăinței. El le-a spus oamenilor să creadă în cel care vine după el, adică în Isus. “Când au auzit, au fost botezați în numele Domnului Isus. “

În epoca Fiului, credincioșii trebuiau să fie botezați în numele lui Isus. Acum, în epoca Sfântului Duh, botezul care este în conformitate cu învățăturile Bibliei, trebuie să fie condus în numele Tatălui, Iehova și în numele Fiului, Isus și în numele Sfântului Duh, Hristos Ahnsahnghong. Acesta este botezul care salvează.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *