Sari la conținut

Dumnezeu Mama, chipul feminin al lui Dumnezeu

Copiii pot avea viață numai dacă există și o mamă, pentru că este mamă care dă naștere.

De la începutul creștinismului, am fost familiarizați cu Dumnezeu Tatăl nostru. Noi chiar suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar de ce spune Biblia că suntem copii ai lui Dumnezeu?

Și de ce ne-a învățat Isus Hristos să ne rugăm lui Dumnezeu, Tatăl nostru?

Existența unui tată indică în mod natural că sunt copii. Copiii pot avea viață numai dacă există și o mamă pentru că este mama care dă naștere. Domnul Hristos ne-a arătat să ne rugăm pentru Tatăl nostru din cer, deoarece, ca și copii ai lui Dumnezeu, avem și pe Dumnezeu, Mama noastră. Și Ea este mărturisită în Biblie de la început până la sfârșit.

Dumnezeu Mama există

Romani 1:19-20 (NLT) Ei cunosc adevărul despre Dumnezeu pentru că le-a făcut evident. De când lumea a fost creată, oamenii au văzut pământul și cerul. Prin tot ceea ce a făcut Dumnezeu, ei pot vedea cu claritate calitățile Sale invizibile – puterea sa veșnică și natura divină. Deci nu au nici o scuză pentru faptul că nu L-au cunoscut pe Dumnezeu.

Dumnezeu a creat toate lucrurile vii. Deși există multe specii diferite cu habitate și caracteristici diferite, toate au o comunitate. Toți primesc viață de la mamele lor. Aceasta este voia lui Dumnezeu ca viața să existe.

Eva reprezintă pe Dumnezeu Mama

În timpul celor șase zile ale creației, Dumnezeu a oferit un exemplu specific pentru a ne învăța despre esența lui Dumnezeu.

Geneza 1: 26-27 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; … Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Dumnezeu a folosit mențiunile pluralului „Noi” și „Nostru” atunci când a creat omenire. Aceasta înseamnă că mai mult de un singur Dumnezeu a fost implicat în creație.

Primii oameni pe care Dumnezeu i-a creat după chipul plural al lui Dumnezeu au fost Adam și Eva. Adam a fost creat după chipul masculin al lui Dumnezeu. Eva a fost creată după chipul feminin al lui Dumnezeu.

Deoarece Adam și Eva au fost făcuți în imaginea lui Dumnezeu, ei doi, biblic reprezentau pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Mama.

Romani 5:14 …Adam, care este o icoană (un model) preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.

Geneza 3:20 Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii.

În cartea Genezei, vedem că Dumnezeu îi dă lui Adam puterea de a face totul. Totuși, singurul lucru pe care Adam nu-l putea face a fost să dea viață. De aceea el și-a numit soția Eva, ceea ce înseamnă „viață” și a numit-o „mama tuturor celor vii”, deoarece viața vine numai de la o mamă. Profetic, Dumnezeu ne spune că, deși Dumnezeu Tatăl există, Dumnezeu Mama este necesar pentru viața spirituală – viața veșnică.

Isus a profețit despre Dumnezeu Mama

Acum două mii de ani, Isus a făcut multe minuni în fața poporului Israel. A transformat apa în vin la o nuntă; El a văzut pe orb și chiar la ridicat pe Lazăr din morți. Nimic nu era prea greu pentru Hristos. Totuși, de ce a întârziat să dea viață veșnică până în ultimele zile?

Ioan 6:39 „Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.”

Ioan 6:40 „Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Ioan 6:44 „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Ioan 6:54 „Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Promițând viața veșnică „ în ziua de apoi” adică „în ultima zi”, Isus ne-a lăsat să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că Mama, dătătoarea vieții spirituale, ar apărea în timpul nostru.

Apocalipsa 19:7 „Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit”

În Biblie, Mielul reprezintă Hristos (Ioan 1:29). Cartea Apocalipsa, care vorbește astăzi, spune că Mireasa Lui Hristos se pregătește în timpul nostru. Aceeași carte a Apocalipsei explică că Mireasa este Ierusalimul Ceresc.

Apocalipsa 21:9-10 „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!” Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu.”

Galateni 4:26 „Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, și el este mama noastră.”

Mireasa lui Hristos este Mama noastră. Așa cum Dumnezeu a creat-o pe Eva în ultima zi a creației, Mama Cerească apare astăzi pentru a acorda spiritului nostru viața veșnică.

Dumnezeu Mama promite viața veșnică

Dumnezeu ne acordă viața veșnică promisă numai după ce știm și credem în Dumnezeu Mama.

Galateni 4:28 „Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei.”

1 Ioan 2:25 „Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică.”

De la începutul creației, planul lui Dumnezeu ca viața să vină atât de la un tată cât și de la o mamă. Acum vedem că voia lui Dumnezeu vine la împlinire, atât timp cât Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Mama ne cheamă să ne dăm viața veșnică.

Apocalipsa 22:17 Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *