Sari la conținut

Familia lui Avraam, Necesitatea lui Dumnezeu Mama

Mulți oameni nu cunosc noțiunea de Dumnezeu Mama. Deci caută să înțeleagă legătura Ei cu mântuirea prin Biblie. Dumnezeu a inclus istoria familiei lui Avraam în Biblie în acest scop. Prin Avraam – unul dintre strămoșii credinței – Dumnezeu îl învață pe poporul Său necesitatea lui Dumnezeu Mama.

Abraham și Dumnezeu

Avraam este una dintre cele mai proeminente figuri din Vechiul Testament. Dumnezeu a înregistrat istoria familiei lui Avraam în detaliu. În istoria familiei lui Avraam se află o profeție profundă privind pe cei care vor deveni moștenitori ai lui Dumnezeu. Printr-o parabolă, Isus a arătat pe cine reprezintă Avraam și familia sa.

Luca 16:19-24 „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.La uşa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui și a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”

În mod obișnuit, oamenii își imaginează că sunt duși la Dumnezeu când merg în ceruri. Cu toate acestea, când Lazăr a murit, Isus a spus că s-a dus la Avraam. Omul bogat chiar a ridicat ochii în sus pentru a vedea pe Avraam în cer și, destul de interesant, l-a numit „Tată”. Totuși, Isus a învățat cu tărie că singurul nostru tată spiritual este Dumnezeu Tatăl din ceruri.

Matei 23:9 Şi „Tată” să nu numiţi pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.

Deoarece Avraam îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, familia lui Avraam reprezintă familia lui Dumnezeu.

Înțelegând că un om din cer nu poate fi Dumnezeu, faptul că omul bogat numit l-a numit pe Avraam „Tată” indică în mod clar că Avraam îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl. Biblia îl folosește pe Avraam pentru a reprezenta pe Dumnezeu Tatăl și în alte cazuri, în afară de această parabolă.

Galateni 3:7 „Înţelegeţi şi voi dar că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.”

Nu ar trebui acei care cred să fie cunoscuți ca și copii ai lui Dumnezeu? Atunci de ce sunt numiți „copii ai lui Avraam”? Aceasta deoarece, de multe ori în Biblie, Avraam este obișnuit să-L reprezinte pe Dumnezeu Tatăl.

Prin urmare, deoarece Avraam îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, familia lui Avraam reprezintă familia lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales familia lui Avraam ca un exemplu pentru a demonstra caracteristicile pe care credincioșii trebuie să le posede pentru a fi aleși ca și copii ai lui Dumnezeu și pentru a moșteni împărăția cerurilor.

Trei candidați ai Familiei lui Avraam

Familia lui Abraham a constat din trei candidați cu potențialul de a moșteni averea lui Avraam: Eliezer, Ismael și Isaac. Cu toate acestea, Isaac a primit moștenirea familiei în cele din urmă. Știind de ce Isaac a fost ales ca moștenitor al lui Avraam, putem ști cum să devenim moștenitorii lui Dumnezeu.

Geneza 15: 2-4 Dar Avram a zis: „Doamne Dumnezeule, ce-mi poți da câtă vreme rămân fără copii și cel care moștenește moșia mea este Eliezer de Damasc?” Și Avram a spus: „Tu nu mi-ai dat copii; astfel încât slujitorul din casa mea va fi moștenitorul meu. ”Atunci cuvântul Domnului a venit la el: „Acest om nu va fi moștenitorul vostru, ci fiul care este carnea și sângele vostru, va fi moștenitorul vostru.”

În acel moment, Avraam nu avea un fiu, așa că el a plănuit să-și facă slujitorul, Eliezer, moștenitorul său. Dumnezeu a răspuns lui Avraam spunându-i că va avea în schimb un moștenitor din trupul său. Cu alte cuvinte, va avea un fiu al său.

Geneza 16: 15-16 Hagar a născut lui Avram un fiu, iar Avram a dat numele Ismael fiului pe care-l purtase. Avraam avea optzeci și șase de ani când Hagar i l-a nascut pe Ismael.

Din moment ce soția lui Avraam, Sara, nu putea avea copii și era în vârstă, aceasta i-a recomandat lui Avraam să aibă un copil cu servitoarea ei, Hagar. Avraam l-a numit pe fiul său nou-născut, Ismael. Deși Ismael era fiul lui Avraam, el totuși nu a devenit moștenitorul său. Prin nașterea celui de-al doilea fiu al lui Avraam, Isaac, putem înțelege motivul.

Geneza 17: 18-19 Și Avraam a zis lui Dumnezeu: „Dacă Ismael ar putea trăi sub binecuvântarea voastră!” Atunci Dumnezeu a spus: „Da, dar soția ta, Sara, vă va purta un fiu și îl veți numi Isaac. Voi pune legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru urmașii lui după el.

În conformitate cu legea primogenității la israeliți la momentul respectiv, cel mai mare fiu primește moștenirea familiei. Deoarece Ismael era fiul întâi născut al lui Avraam, ar fi trebuit să primească moștenirea familiei. Dar nu a făcut-o. Mai degrabă, Dumnezeu l-a lăsat pe Isaac să o primească. Deci, Isaac nu a fost ales în conformitate cu legea primogenității, ci după providența lui Dumnezeu. Privind în urmă, Eliezer nu putea să devină moștenitorul lui Avraam, deoarece Avraam și Sara nu erau părinții săi. Ismael, deși era fiul lui Avraam, nu putea să devină moștenitor pentru că mama lui nu era Sara. În cele din urmă, Isaac a fost ales ca moștenito, pentru că s-a născut din Avraam și soția lui, Sara. Singura diferență dintre Ismael și Isaac era mama lor. Dumnezeu a folosit linia maternă pentru a determina moștenitorul lui Avraam.

Factorul decisiv pentru a deveni moștenitor al lui Dumnezeu

Istoria detaliată a familiei lui Avraam ne arată cum putem moșteni împărăția cerurilor. Așa cum Isaac a devenit moștenitor pentru că s-a născut din Avraam și din Sara, putem deveni moștenitori ai lui Dumnezeu când ne naștem din nou prin Dumnezeu Tatăl și Dumnezeul Mama. Prin familia lui Avraam, Dumnezeu a vrut să ne învețe că Dumnezeu Mama este factorul decisiv pentru a deveni aleșii lui Dumnezeu. Existența ei este necesară pentru mântuirea noastră.

Galateni 4:26 “Dar Ierusalimul cel de sus este slobod şi el este mama noastră.”

Galateni 4:28 Aici, „noastră” se referă la copiii lui Dumnezeu care cred în Dumnezeu Mama. Sara reprezintă Dumnezeu Mama, Ierusalimul ceresc. Acum tu, frați și surori, ca Isaac, sunteți copii ai promisiunii.

Dintre cei trei candidați, Isaac a devenit moștenitorul lui Avraam, pentru că s-a născut din Sarah. În același mod, cei care cred în Dumnezeu Mama, pot deveni copii ai lui Dumnezeu care primesc moștenirea promisă a Împărăției cerurilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *