Sari la conținut

Leviticul 23: 5-6 Paștile este prima dintre cele șapte sărbători anuale ale lui Dumnezeu, grupate câte trei. Dumnezeu a întemeiat aceste sărbători și a poruncit poporului Său să le sărbătorească ca adunări sacre de-a lungul tuturor veacurilor. Primul grup include Paștile și Sărbătoarea Azimelor, care se celebrează în prima lună a calendarului sacru. Paștile Domnului este în a paisprezecea zi a primei luni, începând din amurg. Sărbătoarea Azimelor începe în a cincisprezecea zi a aceleiași luni.

Al doilea grup include Ziua Învierii și Ziua Cincizecimii. Cel de-al treilea grup include Sărbătoarea Trâmbițelor, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor, care sunt sărbătorite în a șaptea lună a calendarului sacru.

Paștile este nucleul Bibliei

Paștile este nucleul Bibliei și are o valoare extraordinară pentru cei care vor să-L urmeze pe Dumnezeu. Prin Paști, Dumnezeu acordă multe binecuvântări, inclusiv protecția împotriva dezastrelor, iertarea păcatelor și viața veșnică.

Originea Paștilu

Israeliții au fost odată înrobiți în Egipt. Timp de 430 de ani, ei au strigat la Dumnezeu, cerându-I libertatea. În 1498 î.Hr., Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lor, trimițând pe profetul Său, Moise, să-i elibereze pe israeliți de Faraon. Când Faraon a refuzat, Dumnezeu a trimis plăgi de sânge, broaște, țânțari, muște, ciumă, bube, grindină, lăcuste și întuneric. Înainte de a trimite cea de-a zecea și ultima molimă pentru a ucide bărbații și animalele întâi-născute, Dumnezeu le-a poruncit lui Moise și Israeliților să sărbătorească Paștile pentru a-i proteja.

Exodul 12:1-13 Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: … Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „ … fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. … Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia, şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara … Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. … şi să-l mâncaţi în grabă, căci sunt Paştile Domnului. … Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului.”

Prin punerea sângelui mielului Paștilui pe laturile ușilor lor, israeliții erau protejați de ciuma morții și, în cele din urmă, eliberați de anii lor de sclavie. După aceea, au început călătoria lor spre țara promisă, Canaan. Israeliții au fost martorii puterii lui Dumnezeu prin Paști. Aceasta a fost originea Paștilui. Și Dumnezeu a făcut o poruncă veșnică pe care trebuie să o păstreze generație după generație.

Exodul 12:14 Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri.

Paștile Noului Legământ

În Vechiul Testament, Dumnezeu a protejat pe poporul Său de dușmanii săi și i-a dat multe binecuvântări fizice atunci când au ținut Paștile. În Noul Testament, Dumnezeu poruncește poporului Său să sărbătorească Paștile Noului Legământ pentru a le acorda binecuvântări spirituale – iertarea păcatelor, viața veșnică și promisiunea de a se întoarce la împărăția cerurilor.

Matei 26:17-18 În prima zi a Sărbătorii Azimelor, ucenicii au venit la Isus și au întrebat: El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i: ‘Învăţătorul zice: «Vremea Mea este aproape; voi face Paștile cu ucenicii Mei în casa ta.»’”

Isus Hristos a ținut Paștile în Noul Testament. Cu toate acestea, El nu a sacrificat un miel nici nu a vopsit cu sânge ușile.

Matei 26:26-28 Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, căci acestaâ este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

Luca 22:20 „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

În timpul Paștilui Noului Legământ, Isus și-a promis trupul și sângele pentru iertarea păcatelor. Isus a stabilit Paștile pentru poporul Său – pentru cei care cred în Hristos. Importanța Paștilui depășește iertarea păcatelor. Este singura cale de a primi viața veșnică pentru a intra în rai.

Ioan 6:50-54 Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”;La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau: „Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?” Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

Lumina Paștilui Noului Legământ

De peste 2000 de ani, adevărul Paștilui Noului Legământ a fost ascuns. Prin puterea lui Dumnezeu, suntem acum capabili să realizăm că Paștile, care dă viața veșnică celor care-l păstrează, a fost restaurat. Lumina Paștilui Noului Legământ strălucește în fiecare colț al lumii. Și avem ocazia să păzim făgăduința pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin vărsarea propriului Său sânge. Urmăriți istoria Paștilui și înțelegeți importanța acestuia pentru creștinii de astăzi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *