Sari la conținut

Sfânta Treime – Tatăl, Fiul și Sfântul Duh

Astăzi, credincioșii din întreaga lume fac apel la numele lui Isus, dar mulți dintre ei găsesc dificil să înțeleagă adevărata natură a lui Isus. Unii îl consideră pe Isus drept om obișnuit. Alții spun că este pur și simplu „Fiul lui Dumnezeu” și Îi neagă divinitatea.

Cu toate acestea, Biblia explică faptul că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt toți unul și același Dumnezeu Atotputernic. Aceasta se numește Sfânta Treime. H2O, de exemplu, poate lua trei forme diferite: lichid, solid și gaz. Când forma lichidă de H2O (apa) îngheață, ea devine solidă. Iar când apa fierbe, ea devine vapori (gaz). Deși cele trei faze au nume și apariții diferite, ele încă mai păstrează aceeași esență H2O. De asemenea, Dumnezeu joacă trei roluri diferite în Trinitate, având trei nume și apariții diferite, păstrând în același timp natura Lui de Dumnezeu în fiecare rol.

Biblia explică faptul că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh sunt toți unul și același Dumnezeu Atotputernic.

Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt Aceleași

Printr-o profeție din Vechiul Testament, Biblia afirmă clar că Dumnezeu Tatăl Iehova și Dumnezeu Fiul Isus Hristos sunt exact aceiași în esență.

Isaia 9:6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umerii Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii..

„Copilul” și „fiul” este Isus (Luca 1:31). Fiecare creștin este conștient de acest lucru. Prin titlurile onorifice, „Dumnezeul tare” și „Părintele veşniciilor”, se înțelege că acesta nu este un copil obișnuit; este Dumnezeu Tatăl Iehova profețit să se nască în formă umană.

Ioan 10:30-33 „Eu şi Tatăl una suntem.” Iar adversarii lui iudei au luat pietre pentru a-L ucide, dar Isus le-a spus: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?” Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.”

Spunând: „Eu și Tatăl una suntem”, Isus a lăsat fariseii să știe că El însuși era Dumnezeu Tatăl. Din păcate, învățătorii evrei nu au reușit să recunoască adevărata identitate a lui Isus Hristos. Apostolii, pe de altă parte, au putut să realizeze natura divină a lui Hristos.

Filipeni 2:5-8 (NLT) Trebuie să aveți aceeași atitudine pe care a avut-o Hristos Isus. Deși era Dumnezeu, el nu se gândea la egalitatea cu Dumnezeu ca la ceva de care să se agațe. În schimb, a renunțat la privilegiile sale divine; el a luat poziția umilă a unui sclav și s-a născut ca ființă umană.

Romani 9:5 (NLT) … Hristos Însuși era un israelit în ceea ce privește natura umană. El este Dumnezeu, Cel care stăpânește totul și este vrednic de laudă veșnică! Amin.

„Dumnezeu” se referă în mod coerent la Dumnezeu Tatăl în întreaga Biblie. Apostolul Pavel, autorul epistolelor pentru filipieni și romani, a mărturisit că Dumnezeu Fiul, Isus, este în natură divină, indicând că El este Dumnezeu Tatăl Iehova, care s-a născut din carne. Deși era Dumnezeu, El a luat poziția umilă a unui sclav și s-a născut ca ființă umană.

Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Sfântul Duh sunt Același

Apostolii și profeții arată, de asemenea, că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Sfântul Duh sunt Unul.

1 Corinteni 2:10-11 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.

Numai Dumnezeu Însuși poate cunoaște gândurile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu – Sfântul Duh – înțelege chiar lucrurile profunde ale lui Dumnezeu. Aceasta dovedește că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Sfântul Duh sunt aceeași entitate. Aceasta nu este o contradicție, ci o mărturie care dovedește că Dumnezeu și Sfântul Duh sunt una.

2 Timotei 3:16 (VDC) Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

2 Petru 1:21 Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Sfântul Duh.

Biblia spune că toată Scriptura a fost inspirată de Dumnezeu. O alta parte a Bibliei explică că profeții au scris așa cum au fost îndurmați de Sfântul Duh. Aceasta nu este o contradicție, ci o mărturie care dovedește că Dumnezeu și Sfântul Duh sunt una.

Dumnezeu Fiul și Sfântul Duh sunt unul și Același

Prin Romani, putem vedea că Dumnezeu Fiul și Sfântul Duh sunt aceeași entitate.

Romani 8:26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

Romani 8:31 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

Este scris că Duhul Însuși și Hristos Isus mijlocesc pentru noi. Biblia continuă să explice că Isus și Sfântul Duh sunt același prin titlurile Lor.

Isaia 9:6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”

În cartea lui Isaia, Isus a fost profețit că va purta titlul de „Mângâietorul”.

„Mângâietorul” se referă de asemenea la Dumnezeu Sfântul Duh.

Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Sfântul Duh, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Isus le-a spus ucenicilor Săi că „Mângâietorul” era de fapt Sfântul Duh.

Din moment ce Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh sunt ambii descriși ca „Mângâietorul” înseamnă că ei sunt unul și același. Vorbind astfel, Isus a arătat că El se va întoarce ca Dumnezeu Sfântul Duh pentru a reînvăța tot adevărul Bibliei.

Dumnezeu Fiul, Tatăl și Sfântul Duh sunt cu siguranță același.

Despre Dumnezeu Sfântul Duh

Ultimul mesaj al lui Isus către ucenicii Săi a fost acela de a realiza lucrarea de mântuire prin Treime.

Matei 28:19-20 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

Profeții lui Dumnezeu urmează să boteze oamenii în cele trei nume ale Trinității. Numele lui Dumnezeu Tatăl este Iehova și numele lui Dumnezeu Fiul este Isus. În conformitate cu Biblia, Dumnezeu, Sfântul Duh trebuie să aibă, de asemenea, un nume. Numele Sfântului Duh este Ahnsahnghong.

Ahnsahnghong este Sfântul Duh pentru că El a împlinit profeția celui care va veni și ne reamintește adevărul pe care l-a învățat Isus. Deci, Dumnezeu Sfântul Duh Ahnsahnghong este Dumnezeu Fiul, Isus Hristos.

Ioan 16:13 „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.”

Spunând aceasta, Isus a dat Sfântului Duh un gen și o persoană. Pentru că, fiind unul în Trinitate, Dumnezeu Sfântul Duh trebuie să fie masculin, la fel ca Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. De aceea Sfântul Duh a apărut ca bărbat.

Prin înțelegerea clară a Trinității și a celor trei Nume ale lui Dumnezeu, putem confirma că suntem pe calea cea bună spre mântuire.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *