Sari la conținut

Sistemul Familial Ceresc

De la începutul timpului, oamenii au prețuit familia ca temelie a vieții lor. Chiar dacă familiile pot varia în funcție de cultură și tradiții, este universal acceptat faptul că o familie convențională constă dintr-un tată, o mamă și copiii lor. Conform voinței lui Dumnezeu, acesta este ceea ce constituie sistemul familial. Faptul că sistemul familial pământesc include un tată, o mamă și copii nu este arbitrar; este rezultatul providenței divine a lui Dumnezeu de a ne arăta existența Familiei Cerești.

Originea sistemului familial

Evrei 8:5 Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești

Pentru a înțelege sanctuarul ceresc, pe care nu-l putem vedea, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să construiască sanctuarul pământesc ca o copie și umbră al celui ceresc. Putem aplica principiul „copie și umbra” și în sistemul familial. Pentru a ne învăța despre sistemul familial ceresc, Dumnezeu a creat sistemul familial pământesc ca o copie și umbră a celui ceresc. Din motive de simplitate, ne putem gândi la sistemul familial ca la un model. Un model este o formă sau un design repetat. Prototipul sistemului familial a provenit din ceruri și putem vedea acest model recurent pe acest pământ ca fiind proiectul predeterminat al familiilor pământești. Având în vedere aceste aspecte, putem fi siguri că fiecare membru al sistemului familial pământesc poate fi găsit în sistemul familial ceresc. Putem confirma acest fapt prin Biblie. Dintre membrii familiei, să ne gândim mai întâi la tată.

Dumnezeu Tatăl

Evrei 12:9 Şi apoi, dacă părinţii noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim?

Autorul cărții Evrei subliniază faptul că toți avem părinți umani. Aceasta ilustrează faptul că părinții sunt reprezentări ale Tatălui spiritelor noastre. Știm că părinții noștri locuiesc pe acest pământ. Unde este, atunci, Tatăl spiritelor noastre? Ar trebui să fie în ceruri.

Matei 6:9-10 „Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.”

Toți creștinii sunt familiarizați cu această rugăciune. În plus, lăsându-i pe ucenicii Săi să știe la ce să se roage, le-a lăsat să știe cum să se adreseze lui Dumnezeu. Isus ar fi putut să-i învețe să se roage lui Dumnezeu ca Domn sau Învățător, dar nu a făcut-o. În schimb, El le-a spus să-L cheme Tată; acesta este motivul pentru care rugăciunea este bine numită „Tatăl nostru.” Având în vedere acest lucru, putem înțelege că Tatăl spiritelor noastre este Dumnezeu Tatăl din ceruri. Așa cum avem tații oamenilor în sistemul familial pământesc, avem un Tată Ceresc în sistemul familial ceresc. Titlul „tată” implică faptul că un bărbat are copii. Indiferent de cât de bătrân este un om, dacă nu are copii, el nu poate fi numit tată. În același fel, dacă Dumnezeu Tatăl nu ar avea copii, nu am putea să ne referim la El ca „Tată.”

Copiii lui Dumnezeu

În familia pământească, care este o copie a familiei cerești, există și copii. Copiii unui tată se disting ca fii și fiice. Aceasta înseamnă că sunt și fii și fiice în familia cerească.

2 Corinteni 6:18 „Eu vă voi fi Tată, și Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.”

Tatăl nostru Ceresc ne recunoaște ca fiii și fiicele Sale. Prin acest verset, ajungem să realizăm faptul că suntem copiii cerești. Așa cum familia pământească este compusă din tată și copii, familia cerească este compusă din Tatăl Ceresc și din copiii Săi. Pe pământ, copiii aceluiași tată se numesc frate și soră. În același mod, noi, care suntem copii ai lui Dumnezeu Tatăl, suntem numiți frați și surori cerești. Pe acest pământ, este cunoscut că, pentru ca un om să devină tată, trebuie să existe o femeie – o mamă – care să nască copiii lui. Fără o mamă, nu pot există nici copii, nici tată.

Dumnezeu Mama

Există un motiv clar pentru care Dumnezeu i-a învățat pe ucenicii Săi să-L cheme Tată. Titlul paternal „Tată” a fost folosit pentru că există cu siguranță o existență maternă opusă pentru Dumnezeu Tatăl.

Biblia ne învață că există și Dumnezeu Mama noastră.

Galateni 4:26 „Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră.”

Aici, „noastră” se referă la fiii și fiicele familiei cerești. Apoi, ca și copiii familiei cerești, cine este Ierusalimul care este deasupra? El este mama noastră. El este Mama spiritelor noastre.

Așa cum nu putem exista fizic fără mamele noastre umane, spiritul nostru nu poate avea viață spirituală fără Dumnezeu Mama. În calitate de dătător principal de viață, rolul mamei într-o familie este extrem de important. Rolul mamei noastre umane este o reflecție vie a rolului mamei noastre spirituale. Se spune adesea că o mamă este ca un liant care ține o familie împreună. De la cine moștenesc mamele această caracteristică? La fel cum tații au moștenit caracterul lor de la Dumnezeu Tatăl, mamele și-au moștenit caracterul de la Dumnezeu Mama. Simpatia, devotamentul și sacrificiul mamei pentru copiii ei sunt toate derivate de la Dumnezeu Mama.

Familia înrudită prin sânge

Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Mama și fiii și fiicele Lor – aceasta este familia cerească și prototipul pentru toate familiile de pe acest pământ. Părinții și copiii lor sunt legați prin sângele lor. Aceasta este modalitatea absolută de a dovedi părinții naturali ai cuiva pe pământ, care reflectă modul în care copiii cerești sunt capabili să demonstreze că sunt fii și fiice ale Tatălui și Mamei Cerești.

Prin sângele lor, părinții dau viață copiilor. În mod similar, prin sângele Lor, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Mama dau viață spirituală copiilor Lor.

Ioan 6:53 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă.”

Luca 22: 14-15, 20 Când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece apostoli. El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paștile acestea cu voi înainte de patima Mea; Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

Sângele menționat mai sus este sângele lui Dumnezeu conținut în vinul Paștilui. După cum a spus Isus: „Aceast pahar este noul legământ făcut în sângele meu”, El ne-a promis sângele Său prin vinul Paștilui, astfel încât atunci când îl bem, putem moșteni sângele Părinților Cerești. Paștile este testul de sânge spiritual care demonstrează că suntem copii ai lui Dumnezeu. Odată ce ținem Paștile, primind sângele lui Dumnezeu, îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl și Mama noastră. Paștile mărturisește că suntem membri ai familiei cerești.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *