Sari la conținut

A doua venire a lui Isus și Ultima Judecată

Este a doua venire a lui Hristos Ziua Judecății?

Biblia profețește că Isus Hristos va veni din nou pe un nor ca să conducă poporul lui Dumnezeu la mântuire. Societatea Mondială Misionară Biserica lui Dumnezeu crede că Hristos Ahnsahnghong este Hristos care a venit pe „nori” potrivit profețiilor biblice.

Venind pe nori

Astăzi, milioane de creștini din întreaga lume așteaptă revenirea lui Hristos, privind cerul pentru ca Mântuitorul să ajungă în conformitate cu profeția.

Luca 21:27-28 „ Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus și să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”

Este scris că toți vor vedea pe Isus Hristos coborând pe pământ pe un nor. Cu toate acestea, Hristos se va întoarce literalmente din cer pe un nor? Ca și creștini, este important să înțelegem în mod clar semnificația lui Hristos venind pe un nor.

Creștinii cred în mod obișnuit și învață că atunci când Isus Hristos vine pe un nor, pământul va fi imediat distrus, va veni Ziua Judecății și copiii lui Dumnezeu vor intra în Împărăția cerurilor. Dar dacă privim cu atenție Scripturile, Isus venind pe un nor și Ziua Judecății sunt două întâmplări separate.

Isus a venit pe nori

Biblia spune că a doua venire Hristos va veni pe un nor. Aceeași profeție a fost și despre venirea Primului Hristos. Astăzi, se știe că El a venit ca om. „M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.

aniel 7:13-14 I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.”

Isus este Fiul Omului care, așa cum L-a văzut Daniel în viziunea lui, a venit pe nori. Cu alte cuvinte, Isus a venit ca ființă umană. S-a născut ca un copil, prin Maria. Matei, Ioan și Luca au scris în cărțile lor că lui Isus I s-a dat toată puterea [stăpânirea]. (Matei 28:18), proslăvire [slava] (Ioan 17:10) și o împărăție [putere Împărătească] (Luca 22:29).

Acum două mii de ani, în împlinirea profeției din Vechiul Testament, Isus a venit ca om – nu pe un nor literal. Biblia L-a descris pe Isus venind pe un nor, deoarece biblicul cuvânt „nor” poate fi folosit pentru a reprezenta oamenii.

Norii înseamnă trup

Unele cuvinte din Biblie au semnificații multiple. Pe lângă faptul că reprezintă nori reali, Biblia folosește termenul „nor” și într-un alt mod.

Iuda 1:12 Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi;

Biblia compară oamenii cu norii, arătând că norii simbolizează trupul, corpul uman. Acest lucru este văzut nu numai în Noul Testament, ci și în Vechiul Testament.

Proverbele 25:14 (NCV) „Ca norii și vântul fără ploaie așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui.”

De asemenea, Vechiul Testament compară „nori” cu „oameni”. Deși există mai multe referiri, doar prin aceste două versete, se poate vedea că Biblia folosește nori pentru a se referi la oameni.

A doua venire a lui Isus și ultima judecată

Deși mulți cred că venirea lui Isus în nori este ultima judecată, acestea sunt evenimente separate. La ultima judecată, Biblia spune că Isus va veni cu foc, nu pe nori.

Isaia 66: 15-16 „Căci iată, Domnul vine într-un foc și carele Lui sunt ca un vârtej; Își preface mânia într-un jăratec și amenințările, în flăcări de foc. Căci cu foc Își aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia Lui pedepsește pe oricine; și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr.”

2 Tesaloniceni 1:7-9 „şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,”

În ambele testamente vechi și nou, lui Isus se spune că vine cu foc în Ziua Judecății.

A doua venire a lui Hristos și ultima judecată fiind evenimente separate, Hristos trebuie să vină mai întâi ca om să aducă răscumpărarea aproape (Luca 21:28) prin predicarea Evangheliei, astfel încât poporul lui Dumnezeu să poată fi pregătit pentru timpul ultimei judecăți.

Hristos trebuie să vină mai întâi ca om pentru a aduce răscumpărarea

Societatea Mondială Misionară Biserica lui Dumnezeu consideră că a doua venire a lui Hristos a fost ca om, conform profeției biblice. Pe lângă felul în care a venit Hristos, Biserica învață și timpul venirii Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *