Sari la conținut

Serviciul de închinare sâmbăta – Adu-ți aminte de Ziua Sabatului

Despre Ziua Sabatului

Aproape că fiecare creștin știe că există o zi să se închine lui Dumnezeu, iar curentul creștin principal însuși învață că acea zi este duminică. Cu peste 850 de denominațiuni diferite ale creștinismului, este totuși inevitabil să avem opinii diferite. Deci, în timp ce unii spun că ziua corectă de închinare este duminică, există și alții care cred că este sâmbătă; alții spun că nu există o zi specifică; dar alții cred că poate fi orice zi sau în fiecare zi.

Apocalipsa 22: 18-19 Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.

Baza creștinismului, indiferent de denominație, este Biblia. Dumnezeu îi avertizează pe cititorii săi și pe cei care o studiază să nu-și adauge propriile opinii sau gânduri. Este cuvântul perfect al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oricine care mărturisește o credință creștină și crede în Dumnezeu, nu trebuie să adauge nici măcar un singur cuvânt în Biblie sau să o interpreteze în felul său. În ceea ce privește ziua de închinare, Biblia specifică ziua corectă, în ciuda secolelor de tradiții, a religiilor și denominațiilor făcute de om.

Originea Zilei de Închinare

Ziua Sabatului a apărut în cartea Genezei din momentul creației.

Astfel, cerurile și pământul s-au încheiat în toată imensitatea lor.

Geneza 2:1-2 În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Potrivit Genezei, Dumnezeu a lucrat timp de șase zile. Dar a fost doar ultima zi – ziua a șaptea – pe care Dumnezeu a ales-o ca zi de odihnă, a binecuvântat-o și a sfințit-o. Aceasta este originea zilei de odihnă, ziua închinării.

Ziua Sabatului în cele Zece Porunci

Pentru a o face mai clară, Dumnezeu a inclus ziua a șaptea în Cele Zece Porunci și a numit-o Ziua Sabatului.

Exodul 20: 8-10 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.

Dumnezeu i-a dat lui Moise cele Zece Porunci pe Muntele Sinai. Una dintre aceștia – a patra poruncă – a cerut respectarea zilei de Sabat prin menținerea ei sfântă. Aceasta înseamnă să faci ceva diferit de restul celor șase zile ale săptămânii. Asta este, închinare lui Dumnezeu. Creștinii din religiile principale încearcă să păstreze cele Zece Porunci. Ei știu că nu erau doar reguli pentru israeliți, ci și pentru toți urmașii și credincioșii lui Dumnezeu de astăzi. Atunci de ce există opinii diferite privind ziua închinării? Ce zi este ziua Sabatului?

În ziua Sabatului, Dumnezeu le dă oamenilor Săi binecuvântări și îi face sfinți. Înțelegerea acestui lucru este important închinarea în mod corect lui Dumnezeu. De fapt, ținând Sabatul, primim un semn cu Dumnezeu și devenim poporul ales al lui Dumnezeu.

Exodul 31:13 Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.”

Cu toate acestea, în creștinism nu există consens privind ziua corectă de închinare. Deși cei mai mulți învață că ziua Sabatului sau ziua de închinare este duminica, este de fapt sâmbăta. Chiar și Biblia arată că ziua Sabatului este sâmbăta, nu duminica.

Marcu 16:1-2, 9 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele…Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci.

Isus a înviat în prima zi a săptămânii, duminică, iar Sabatul a fost cu o zi înainte. Cu alte cuvinte, ziua Sabatului este sâmbătă.

Cu două mii de ani în urmă, tot ceea ce a făcut Isus Hristos în timpul slujirii Sale nu a fost în folosul Său, ci a arătat oamenilor cum să fie urmașii Săi, cum să fie creștini.

Ioan 13:15 Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.

Și Isus a ținut ziua Sabatului, ca și noi să învățăm cum să o ținem.

Luca 4: 16-17 A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și I s-a dat cartea prorocului Isaia.

Urmând exemplul lui Isus, ucenicii au ținut ziua Sabatului, chiar după Înălțarea Lui. Apostolul Pavel a devenit creștin cam la treizeci de ani de la răstignirea lui Hristos, dar a învățat credincioșii să țină ziua Sabatului.

Fapte 17: 2 Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi

Fapte 18: 4 Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci.

Apostolul Pavel este cunoscut ca apostolul apostolilor pentru fervoarea și îndrăzneala sa în predicarea Evangheliei lui Hristos. El a fost persecutat până la moarte și a urmat același obicei al lui Hristos – a ținut ziua Sabatului.

După Înălțarea lui Hristos, Biserica a continuat să crească – răspândindu-se chiar și în regiunile occidentale, inclusiv în Roma.

Acolo, Biserica a devenit secularizată și a adoptat obiceiuri și învățături păgâne. Împăratul Romei, Constantin, care era și mare preot al religiei păgâne, a decretat duminica drept ziua legală de închinare în anul 321 d.Hr. și a scos în afara legii închinarea în ziua Sabatului.
„Când în 321 Constantin a făcut prima zi a săptămânii o sărbătoare, el a numit-o” ziua venerabilă a Soarelui „(duminică)”. Istoria creștinismului, Time Dowley – Pub. Lion. – 1990

Din acel moment, închinarea de duminică a devenit o practică obișnuită în biserici. Și această tradiție este încă ținută astăzi. Societatea Mondială Misionară Biserica lui Dumnezeu, însă, își întemeiază învățătura exclusiv pe Biblie și ține ziua de închinare originală, ziua Sabatului, sâmbăta.

Sabatul este amintirea puterii creatoare a lui Dumnezeu. Biblia explică faptul că toți cei care-L iubesc și se închină lui Dumnezeu trebuie să păstreze întotdeauna ziua Sabatului.

Isaia 56: 6-7 ”Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu Îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune.”

Există multe profeții în Biblie, dar nimeni nu spune că ziua închinării se va schimba. De fapt, Biblia mărturisește că și ne-israeliții vor veni la Dumnezeu în ziua Sabatului. Vedem împlinirea acestui fapt în Societatea Mondială Misionară Biserica lui Dumnezeu, unde milioane de oameni din întreaga lume, indiferent de naționalitate, păstrează ziua Sabatului și primesc binecuvântarea lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *