Sărbătoarea Trâmbițelor

Sărbătoarea Trâmbițelor, ținută în prima zi a celei de-a șaptea luni, aparține celui de-al treilea și ultimul grup al celor șapte sărbători ale lui Dumnezeu. Acest al treilea grup de sărbători constă în Sărbătoarea Trâmbițelor, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor. Ele sunt cunoscute împreună ca Sărbătoarea Corturilor.

Domnul a zis lui Moise: „Spune fiilor lui Israel: ‘În luna a șaptea, ziua întâi a lunii să vă fie zi de odihnă de sabat, o adunare sacră comemorată cu sunete de trâmbiță .”

Leviticul 23:23

Cu zece zile înainte ca Moise să se întoarcă la tabără, israeliții s-au pregătit pentru sosirea lui, sunând din trâmbițe și amintindu-și pocăința.

Originea sărbătorii Trâmbițelor

După ce a primit cele Zece Porunci de la Dumnezeu, Moise a coborât de pe Muntele Sinai pentru a se reîntoarce la israeliți. Au ajuns la tabără, Moise i-a văzut pe israeliți venerând un vițel de aur și s-a înfuriat așa de tare încât a trântit tablele de piatră de pământ și le-a spart în bucăți.

Israeliții și-au dat seama de greșelile lor și s-au pocăit. Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe Muntele Sinai să-i dea un al doilea rând de table de piatră. Moise a rămas pe munte timp de încă patruzeci de zile și nopți. Dar, cu zece zile înainte de a se întoarce la tabără, israeliții s-au pregătit pentru sosirea lui, sunând din trâmbițe și amintindu-și pocăința.

Dumnezeu a poruncit israeliților să țină aceste zece zile ca Sărbătoarea Trâmbițelor și ziua în care Moise a coborât a doua oară de pe munte ca Ziua Ispășirii (Exodul 32-34).

Domnul a zis lui Moise: „Spune-le copiilor lui Israel: ‘În ziua dintâi a lunii a șaptea, să aveți o zi de odihnă, o adunare sfântă comemorată cu sunete de trâmbițe. Să nu munciți, ci să aduceți daruri Domnului prin ardere.”

Leviticul 23: 23-25

Semnificația Sărbătorii Trâmbițelor

Biblia explică faptul că legea Vechiului Testament era doar o umbră.

Vechiul sistem sub Legea lui Moise a fost doar o umbră, o oglindire slabă a lucrurilor bune care vor veni, nu lucrurile bune în sine.

Evrei 10: 1 (NLT)

Cu alte cuvinte, legile stabilite în timpul lui Moise au fost profeții – inclusiv Sărbătoarea Trâmbițelor. Pentru ca profeția să se împlinească, o zi poate fi egală cu un an (Ezechiel 4:6). Astfel, cele zece zile de sunetei de trâmbițe au reprezentat zece ani de predicare pentru a anunța a doua venire a lui Hristos. William Miller a condus Mișcarea Adventisă pentru a doua venire a lui Isus în perioada 1834-1844. Timp de zece ani – până la împlinirea Zilei Ispășirii din 22 octombrie 1844 – oamenii au predicat despre a doua venire a lui Hristos.

Astfel, Dumnezeu împlineste lucrarea Sa chiar și cu cei care nu cunosc sărbătorile Lui. Dar Isus a răspuns: “Zic vouă, dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga.”

Luca 19:40 (NCV)

Ținerea Sărbătorii Trâmbițelor astăzi

Societatea misionară Mondială Biserica lui Dumnezeu ține Sărbătoarea Trâmbițelor lui Dumnezeu conform învățăturilor lui Hristos Ahnsahnghong. Biserica ține sărbătoarea rugându-se cu sinceritate lui Dumnezeu și predicând adevărul Noului Legământ timp de zece zile până, la Ziua Ispășirii. Vizitați Biserica lui Dumnezeu din localitate pentru un studiu mai aprofundat despre Sărbătorile lui Dumnezeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *